HAVRAN

Edgar Allan Poe

Ukázce našeho překladu Havrana propůjčil svůj hlas básník a v nejlepším smyslu slova propagátor poezie, pan Martin Trdla. 

Děkujeme!


Ilustrace Anna Zelenková

Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing,

Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before;

But the silence was unbroken, and the stillness gave no token,

And the only word there spoken was the whispered word, "Lenore?"

This I whispered, and an echo murmured back the word, "Lenore!" -

Merely this and nothing more.


Stál jsem, snil i hrůzou zmíral, do temnoty hlubin zíral,

Snil sny, jichž se neodvážil dosud žádný živý tvor

Kolem ticho beze změny, poklid ničím nerušený

Pouze šeptem vysloveny hlásky jména - ach, Lenore...

To já šeptal, ozvěna mi vracela zpět mé "Lenore" -

Víc však nic, ach, marný vzdor... 

překlad Kachny (Anna Valentová)Projektu nesmírně pomůže i každé sdílení.