Guillaume Apollinaire - ZÓNA

Projektu nesmírně pomůže i každé sdílení.

Báseň "Zone" Guillauma Apollinaira je oslavou nadějí vkládaných básníkem do nadcházejícího dvacátého století (vznikla 1912).

První překlad Karla Čapka (Pásmo, 1919) se nese v témže duchu...  

Náš nový překlad vznikl o sto let později.