26.07.2021

Moje odpověď na otázku po prudce se měnící době:

Ať se mění!

Moje odpověď na otázku po bolestně míjejícím čase v souvislosti s prudce se měnící dobou:

Ať si míjí!

Moje odpověď na otázku po mém stárnutí v souvislosti s míjejícím časem na podkladě prudce se měnící doby:

Ať si stárnu!

Moje odpověď na otázku po mé smrti v souvislosti s mým stárnutím z důvodu míjejícího času:

Ať si umřu!


Kdo by chtěl v takové době,

příšerně zestárlý v sobě,

s bolestí v srdci a v hlavě,

z minutého času dravě... žít dál!


Osud -

Se -

Mění -

Míjí -

Stárne -

Umírá -

Zas a znova -

V čase -


... Ale je tu kruh

Stromy na zahradě

šumí větvemi

a drží se za srdce,

nechtějí zahynout ve věčnosti


Potok protékající hrušňovým sadem

šumí vodou

a drží se za srdce,

nechce vyschnout měnící se dobou


Rybník napájený potokem

šumí rybami,

studená krev nemíní zteplat,

chce proudit dál


Ryby dýchají vodu,

přejí si aby to tak zůstalo,

aby to vydrželo

i přes prudce se měnící dobu,

v depresi běžícího času,

nechtějí stárnout,

nechtějí být staré,

nechtějí umřít


Kdo by chtěl v takové době,

v nebi, ne v půjčeném hrobě,

s milostí v srdci a v hlavě,

z budoucího času dravě... umírat!


Moje odpověď na otázku,

na jakoukoli otázku v souvislosti s čímkoli,

zní:

Hladím kůru hrušní šupinami