HAVRAN NEBO KRKAVEC? ...OR?

18.04.2021

Havran je hotov. Ale ještě jsem tomu neuvěřila.


Posledních pár týdnů se dělilo mezi práci, distanční výuku, souboj s živly (tedy, pardon, to zní neadekvátně dramaticky - prostě souboj se setrvalou nepřízní počasí a nepřátelským chováním stárnoucích materálů našeho domu), snahu vyhovět všem nařízením, ať už je člověk chápe nebo ne - a permanentní honbu za slovy na OR.

Klidně se smějte, fakt jich není moc. Havran by byl výzva, i kdybych zvolila jiný způsob, jak s nesmrtelným never more vyjít, mně ale připadalo, že je třeba zachovat temnost toho zvuku a krásu jména Lenore v původním znění. A tak jsem na sebe upletla posměšné šepoty v hlavě - zejména při cestách vlakem, kdy jim dodával na kadenci i důrazu zvuk kol - typu "semafor, revizor, transformátor, retraktor, traktor".

Snaha zachovat barvu - zvuk, který podle mého názoru tvoří olbřímí ingredienci nenapodobitelné atmosféry téhle básně, stojí i za rozhodnutím pro havrana na úkor zoologicky správnějšího krkavce. Snad to takhle bude dostatečnou odpovědí na opakující se dotazy, zda vím, že the raven neznamená havran. Vím.

Práce na tomhle skvostu přinesla neuvěřitelnou radost. Nejen, že opravdu vrchovatě nasytila moji úchylku v louskání metrických i jazykových oříšků; strašně moc jsem se toho dozvěděla. O autorovi, o jeho překladatelích, o jejich době, o sobě i o svém okolí. Jsem za to ohromně vděčná.

Jo, a to není všechno. Každý den mi přináší další a další důvody pokládat vznik projektu DĚDCI za správné rozhodnutí. Mluvím s lidmi, kteří si díky tomuhle projektu přečetli Zónu, Tygra nebo Havrana znovu - případně poprvé - a  našli v té spleti vhledů, krás a emocí nové rozměry, barvy, melodie... Tak jsem si na úplném začátku představovala oprašování nádhery - a ono se to děje.

Takže - děkuju, Mr. Poe, děkuju, Havrane. Bude se mi stýskat.


A tady máte ukázku:

  "Proroku! Ty hadí plémě! Mág jsi; pták či pekla sémě! 

  Při Pánu Nebes i země, jejž velebí každý tvor -

  Daruj duši smutkem tkané víru, že snad v ráji stane

  Tváří v tvář té vzácné panně s jménem andělským - Lenore -

  Úchvatné a vzácné panně s jménem andělským - Lenore..."

  Pravil havran "Marný vzdor." 

  kachny (Anna Valentová)

  a k porovnání originál:

  "Prophet!" said I, "thing of evil!-prophet still, if bird or devil!

  By that Heaven that bends above us-by that God we both adore -

  Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn,

  It shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore -

  Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore."

  Quoth the Raven "Nevermore."