Joseph Malins: Sanitka pod útesem   přeložil Petr Jan Vinš

17.07.2021

Sanitka pod útesem

Ten vysoký svah z nás každý tu znal
a z výšky rád pohleděl mnohý,
však nejeden též do hlubiny spad´,
když na skále podjely nohy.

"To nejde tak dál," zněl společný hlas
všech sousedů po okolí.
A vypuknul spor, zda na vrch dát plot,
či sanitku do údolí.

"Co zmohl by tam jen pitomý plot,
proč dávat si tak malé cíle,"
zněl mohutný hlas, co sanitku chtěl,
a slyšet byl víc během chvíle.
S tím kdo z výšky slít´ se soucítí snáz,
tak z města i z venkovských polí,
jak sedlák, tak pán hned přispěl a rád
na sanitku pro údolí.

Proč skály se bát, když pozor si dáš,
a shodli jsme se tady s všemi,
že samotný pád, ten nebolí dřív,
než dopadneš na tvrdou zemi.
Tak padali dál, jak za dnem šel den,
a medici i doktor s holí
vždy za každým z nich vyrazili hned
tou sanitkou do údolí.

Pak stařičký kmet a přemoudrý muž
se podivil: "Jakpak to přijde,
že málo se dbá na příčinu proč,
nám seshora padají lidé?"
A doplnil hned, co na mysli měl:
"Když nahoře plot nám povolí,
tak mohli bychom snad odvolat zpět
tu sanitku pryč z údolí."

"To fanatik je!" zněl ode všech hlas,
"Chce odvolat sanitku? Hrůza!
Takhle o naší pomoci může
snad mluvit jen bezcitná lůza."
"Kdo ještě nespad' snad starost je má?"
tak odvětil mnohý s nevolí.
"Ať chytrák jde pryč a nás nechá být,
my sanitku máme v údolí!"

Ach příteli můj, ty rozumný buď
a neber si příklad z těch lidí,
prevence bývá vždy lepší než lék,
byť potlesk jen málokdy sklidí.
Tak přidej se k nám, ač je nás jen pár,
ať společně poznání nesem´,
že pomůže víc na skalisku plot
než sanitka pod útesem.

Joseph Malins (1844-1926) byl anglický aktivista bojující proti alkoholismu a jak bylo v 19. století zvykem, bojovalo se i poezií. 

Báseň The Ambulance Down In The Valley, kterou napsal snad v roce 1895, ho v dobrém slova smyslu přežila a téměř zlidověla. Pojednává o tom, jak moudří mužové v jisté nejmenované obci řešili vysoký útes, z kterého jim občas padali lidé. 

Existuje bezpočet jejích různých pozdějších úprav, jazykových modernizací a částečných předělávek. Proto jsem si také v překladu dovolil spojit poslední dvě strofy, obsahující moralizující pointu, do jedné - ono to odráží i to, že dnes už u té básně není vnímaný ten původní význam boje proti alkoholu, ale používá se mnohem šířeji jako satira na jakákoli (zejména politická) rozhodnutí, která neřeší příčiny, ale jen následky.

- Petr Jan Vinš -

The Ambulance Down In The Valley

Twas a dangerous cliff, as they freely confessed,

Though to walk near its crest was so pleasant;

But over its terrible edge there had slipped

A duke, and full many a peasant.

The people said something would have to be done,

But their projects did not at all tally.

Some said, "Put a fence 'round the edge of the cliff,"

Some, "An ambulance down in the valley."


The lament of the crowd was profound and was loud,

As their hearts overflowed with their pity;

But the cry for the ambulance carried the day

As it spread through the neighboring city.

A collection was made, to accumulate aid,

And the dwellers in highway and alley

Gave dollars or cents - not to furnish a fence -

But an ambulance down in the valley.


"For the cliff is all right if you're careful," they said;

"And if folks ever slip and are dropping,

It isn't the slipping that hurts them so much

As the shock down below - when they're stopping."

So for years (we have heard), as these mishaps occurred,

Quick forth would the rescuers sally,

To pick up the victims who fell from the cliff,

With the ambulance down in the valley.


Said one, to his peers, "It's a marvel to me

That you'd give so much greater attention

To repairing results than to curing the cause;

You had much better aim at prevention.

For the mischief, of course, should be stopped at its source,

Come, neighbors and friends, let us rally.

It is far better sense to rely on a fence

Than an ambulance down in the valley."


"He is wrong in his head," the majority said;

"He would end all our earnest endeavor.

He's a man who would shirk his responsible work,

But we will support it forever.

Aren't we picking up all, just as fast as they fall,

And giving them care liberally?

A superfluous fence is of no consequence,

If the ambulance works in the valley.


The story looks queer as we've written it here,

But things oft occur that are stranger;

More humane, we assert, than to succor the hurt

Is the plan of removing the danger,

The best possible course is to safeguard the source;

Attend to things rationally.

Yes, build up the fence and let us dispense

With the ambulance down in the valley.

- Joseph Malins -