Kde se vzal Gawain?

10.09.2021

S jistotou toho o siru Gawainovi nevíme mnoho - ale tím spíše si může tenhle výjimečný muž ze společnosti rytířů Kulatého stolu pohrát s naší fantazií (nebo je to obráceně?). Synovec bájného krále Artuše proslul umem válečnickým i milovnickým; byl důvěrníkem sira Lancelota a měl po Artušovi dokonce zdědit korunu, než jej odklidil z cesty jeho vlastní zrádný bratr Mordred.

První písemná zmínka o Gawainovi (vyskytuje se namátkou jako Walwen, Gualguamus, Gwalchmei, Waluanus, Gauvain) je z 12. století. Píše o něm raný historik sir Geoffrey of Monmouth v díle Historia Regum Britaniae, které shrnuje dva tisíce let dějin dnešní Británie. Velkorysým způsobem stírá hranice fikce a skutečnosti, přičemž - naštěstí pro čtenáře - nenechává fakta stát v cestě dobrému příběhu.

Od té doby se o Gawainovi psalo anglicky, keltsky i francouzsky. Vždy však byl vedlejší postavou; "vlastního" příběhu se dočkal až na konci 14. století. Zhruba tehdy takový sepsal (společně se třemi dalšími) básník, jehož jméno neznáme. Pocházel podle všeho z oblasti známé dnes jako West Midlands, byl vzdělaný a zcestovalý, uměl francouzsky a vyznal se v poměrech královského dvora na obou březích Lamanšského průlivu; o mnoho více o něm nevíme.

Zanechal však po sobě dílo, jež dokázalo inspirovat moderní spisovatele ještě po více než pěti stoletích. J. R. R. Tolkien zmiňuje Gawaina jako jeden z důvodů, pro které se s takovou vervou pustil do studia staré angličtiny, a zároveň jako inspiraci tvůrčí. Poprvé jej do moderní angličtiny přeložil s ambicí převážně jazykovědnou v roce 1925; druhý překlad, v němž chtěl umělecky zúročit desetiletí studia, nikdy docela nedokončil. Až v roce 1975, dva roky po Tolkienově smrti, jej vydal jeho syn Christopher.

Gawaina tak lze považovat za nepřímý předobraz celého žánru fantasy, za něhož otce je obecně považován právě Tolkien. Když zapojíte fantazii i vy, můžete se nechat inspirovat stejně jako on.

- dan -

ZDROJ: NAKLADATELSTVÍ SANCH, redakce