Překládejte! kachny

15.07.2021

Umělecký překlad je velká dřina a velká, fakt velká radost.

Přidali jsme do Okénka prostor pro tuhle disciplínu, hlavně pro poezii (ale krátká próza je taky vítaná), protože víme, že baví mnohé a uživí málokoho. Tímpádem se skutečné klenoty občas objevují na sociálních sítích nebo na obskurních webech podobných našemu.

Trochu doufám, že právě odtud vyklíčí nějaký hec, nějaký vír, kdosi kohosi potká, kdosi dostane nápad a... 

Už jsme to prubli a DĚDCI jsou na světě a na cestě na stránky knížek. Třeba se to podaří znovu a znovu. Třeba.

Pro začátek se strašlivě těším na první vlaštovky.


Mezi křesťanskými světci má se za patrona překladatelů Svatý Jeroným, teda, Sophronius Eusebius Hieronymus (cca 347, Stridon - 30. 9. 420, Betlém), který překládal hlavně z řečtiny a hebrejštiny. Ve známost vešel především překladem Bible do mluvené latiny, takzvanou Vulgatou.

Vulgata má pro vývoj kultury a umění ve středověku privilegované postavení. Byla biblickým překladem, který sjednocoval západní křesťanstvo a vlastně celý evropský kontinent. Dodnes se s ní můžeme v různých dílech - a nejen církevních - setkat. Dokonce mnohé obrazy převzaté přímo z latinského překladu Bible se staly prostorem, v němž se vyvíjel kánon evropského umění a svérázná symbolika. Svým stylem i obraty ovlivnila Vulgata všechny ostatní překlady Bible do moderních jazyků.

Příkladem kulturního dopadu Vulgaty je charakteristika tváře Mojžíše po jeho návratu z rozhovoru s Hospodinem na hoře Sinaj. Podle knihy Exodus byla zářící, Jeroným však souhláskový kořen KRN vokalizuje odlišně (doplňuje jiné samohlásky) a překládá jako "cornuta", tedy rohatá. Rohatý Mojžíš se tak vyskytuje ve starším umění, včetně slavného Michelangelova Mojžíše na náhrobku Julia II. v bazilice sv. Petra v okovech v Římě.

zdroj: Wikipedie

Pro pořádek - obrázek v záhlaví je důležitej. Je na něm (se svým známějším žákem Milarepou) chlapík, kterej si vysloužil jméno Marpa Překladatel, protože přinesl z Indie buddhistické učení do Tibetu. Četla jsem o něm kdysi s úžasem od pana doktora Tomáše; ten byl pro změnu jedním z těch, kdo Marpovo učení přinesli sem. 

Marpa je vedle Sv. Jeronýma dalším důstojným patronem překladatelů, jen se o něm možná méně ví.

Marpa Čhökji Lodö (མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་, 1012-1097), zvaný též Marpa Překladatel (tibetsky lócawa) či pouze Marpa. Tibetský Ngagpa a myslitel. Podnikl tři cesty do Indie a přenesl odtud do Tibetu buddhistická učení, která se stala jádrem školy Kagjüpa. Marpovým hlavním učitelem byl mahásiddha Náropa, od kterého Marpa obdržel především tzv. Cestu metod, známou jako Šest dharm Náropy. 

zdroj: Wikipedie