Poezie - Martin Douša

Martin Douša


Anděl mého života


Před léty když v bahně jsem se válel

Anděl si mě našel

Byl spanilý a krásný

Též divoký, ale i bojácný


Pozvedl mě k nebi

Člověka ze mě zas udělal

Ukázal mi štěstí

Život mi znovu daroval


Léta žili jsme v souznění

I když občas nějaká neshoda

Věřili si, že nic se nezmění

Do konce mého života


Pak plíživě a potichu

Andělovi těžkla křídla,

Stával se taky člověkem

Však on chtěl létat


Zkoušel to den co den

A já mu v tom pomáhal

Splnit mu ten sen

Aniž bych tušil co nastane


Jedno dne ráno

Pak přišlo, co zřejmě bylo dáno

Anděl těžce roztáhl křídla

A zkusil zas létat


Leť si, Anděli můj, leť

Však prosím, vrať se mi zpět

V bahně zas nalezneš mě

I za těch tisíc let