KDYŽ

Rudyard Kipling 

If/Když


If you can make one heap of all your winnings

And risk it on one turn of pitch-and-toss,

And lose, and start again at your beginnings

And never breathe a word about your loss;

If you can force your heart and nerve and sinew

To serve your turn long after they are gone,

And so hold on when there is nothing in you

Except the Will which says to them: 'Hold on!'


Když na jedinou kartu umíš vsadit

Všechno, cos´ pracně získal doposud,

A ztráta od snahy tě neodradí,

Natožpak abys žehral na osud;

Když svalům, nervům, srdci rozkaz dáváš

Ať slouží ti, když dávno mají dost,

A když pak klesneš, vůle nepřestává

Jim připomínat jejich povinnost;